Eleuterioren Txabolaren Mendeurrena 1922-2022: Zeanuri