Covid 19: Recomendación de la FVM-EMF a los clubes

Lagun agurgarriak ,

Euskal Autonomia Erkidegoan lurraldeak eta udalerriak perimetroan ixten ari diren egoera berria dela eta, Covid-ek kutsatutakoak gehitzearen ondorioz eta mendizale federatuen entrenamendurako neurriak aldatu gabe, Euskal Medizale Federaziotik, programatutako talde-jarduerak bertan behera uzteko ,atzeratzeko edo aldatzeko gomendatzen diegu klubei, baldin eta beren udalerria edo programatutako jardueraren helburuko udalerria gorriz badaude.

Debido a la nueva situación en la que se encuentra el País Vasco, con territorios y municipios cerrados perimetralmente a consecuencia del incremento de contagios por Covid ,y sin variar las medidas para el entrenamiento de los montañeros federados, desde Euskal Medizale Federazioa, recomendamos a los clubes que suspendan , aplacen o modifiquen las actividades de grupo programadas si su municipio o el municipio de destino de la actividad están en rojo.

Egoera hau aldatu dezan , animo eta besarkada bat