EMF/FVM: Mendi Udalekuak 2021/Colonias de Montaña 2021

 

MENDI UDALEKUAK 2021

Gorbeia mendian eta inguruetan 6 eguneko eta 5 gaueko 2 udaleku itxi egiteko proposamen bat jasotzen du, betiere, modu egokian garatu ahal izateko beharrezko neurri guztiekin.

Jardueren 6 jardunaldi aurkeztuko ditugu (igandetik ostiralera), Gorbeia mendian egiteko. Kanpamentu nagusi moduan, Gorbeiako aterpea proposatzen dugu. Kanpamentu horretan egingo dute lo, eta mantenu osoa izango dute parte-hartzaileek eta antolatzaileek.

Euskara nahitaezkoa.

Lau lurralde historikoetako parte-hartzaileak egotea sustatuko dugu.

PROGRAMA

Bi programa proposatzen dira, bi aste desberdinetan egiteko, eta 21 parte-hartzaile izango dira adin-tarte bakoitzeko.

 1. MENDI UDALEKUA: uztailaren 4tik uztailaren 9ra → 8 urtetik 12 urtera bitarteko parte-hartzaileei zuzenduta.
 2. MENDI UDALEKUA: uztailaren 18tik uztailaren 23ra → 13 urtetik 17 urtera bitarteko parte-hartzaileei zuzenduta.

GARRANTZITSUA:

 • Parte-hartzaile guztiek federatuta egon beharko dute.
 • Baldin eta eskaerak eskain daitezkeen tokien kopurua gainditzen badu, kontuan hartuko da eskariak zer ordenatan jaso diren eta kontuan hartuko da, halaber, EMFko kide gisa bakoitzak duen antzinatasuna.
 • Izen-ematea: eskariak (ikusi eskari eredua) posta elektronikoz igorriko dira, honako helbidera: vitoria@emf.eus . Izen-ematea ekainaren 25ean, ostiralean, amaituko da, eta onartutakoak zein diren ekainaren 28an berretsiko da.
 • 1. ASTEKO Udalekua: 2013 eta 2009 urteen artean jaiotako parte-hartzaileei zuzenduta (biak barne).
 • 2. ASTEKO Udalekua: 2008 eta 2004 urteen artean jaiotako parte-hartzaileei zuzenduta (biak barne).

PREZIOA PARTE-HARTZAILEKO

 • 210 €/ asteko eta parte-hartzaileko.

 

 

COLONIAS DE MONTAÑA 2021

Propuesta para realizar unas colonias cerradas de 6 días y 5 noches (2 colonias), en el monte Gorbea y alrededores, con todas las medidas necesarias, para su correcto desarrollo.

Se presentan 6 jornadas de actividades (de domingo a viernes) para realizar en el monte Gorbea, Como campamento base se propone el refugio de Gorbea, donde pernoctaran durante la semana y donde se dispondrá de pensión completa para los y las participantes y organización.

Euskera preceptivo.

Promocionaremos que haya participantes de los cuatro Territorios Históricos.

PROGRAMA

Se proponen dos programas diferenciados en dos semanas diferentes, para 21 plazas por cada rango de edad.

CAMPAMENTO MONTAÑA 1:

4 de julio al 9 de julio → Dirigido a participantes de entre 8 y 12 años de edad.

CAMPAMENTO MONTAÑA 2:

18 de julio al 23 de julio → Dirigido a participantes de entre 13 y 17 años de edad.

IMPORTANTE:

 • Todas y todos los participantes deberán de estar federados.
 • En el supuesto de que la demanda supere el número máximo de plazas disponible se tendrá en cuenta el orden de recepción de las solicitudes así como la antigüedad en la EMF-FVM.
 • Inscripción: las solicitudes (ver modelo de solicitud) se enviarán por correo electrónico a la dirección vitoria@emf.eus . Cierre de inscripción el 25 de junio viernes y confirmación de admisiones el 28 de junio lunes.
 • Colonia SEMANA 1: dirigidas a participantes nacidos entre los años 2013 y 2009 (Ambos incluidos).
 • Colonia SEMANA 2: dirigidas a participantes nacidos entre los años 2008 y 2004 (Ambos incluidos).

PRECIO POR PARTICIPANTE

 • 210 €/ semana y participante.

 

Descarga del Programa

Descarga del Formulario de Inscripción